Camping reglement Camping MENNUS


Wij gaan er natuurlijk vanuit dat je komt om er een MENNUS gezellig feest van te maken, desondanks zijn wij toch genoodzaakt om enkele regels op te stellen. Deze regels gelden voor alle bezoekers. Volg altijd de richtlijnen van de (camping-)organisatie, beveiliging en hulpdiensten op en denk eraan dat zij altijd het laatste woord hebben. Neem deze regels in acht, zodat wij dit evenement volgend jaar weer kunnen organiseren.


Openingstijden

Op vrijdag 10 juni is de camping vanaf 16:00 geopend, wil je met je caravan, tent of Pipowagen eerder komen laat ons dat dan even weten. Op zondag 12 juni heb je tot 12:00 uur de tijd om de camping te verlaten, graag niet later ivm het opruimen en opleveren van het weiland.


Toegangsbeleid en legitimatie

Op de gehele camping geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie vragen naar legitimatie. Als bezoeker kun je vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich daar niet aan onderwerpt wordt de toegang geweigerd, zonder recht op restitutie van enige gelden.


Campingkaart

Iedereen die op de Camping MENNUS wil overnachten dient hiervoor een campingkaart te kopen. Met de juiste campingkaart heb je ook toegang tot alle overige publiekstoegankelijke gebieden op zowel de camping als op het festivalterrein tijdens de openingstijden van deze aparte terreinen. Controleer goed wat er op je kaart staat, hierop staat waarvoor deze geschikt is. Alleen personen met een ticket of het juiste polsbandje worden toegelaten op de camping.


Stroom

Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet toegestaan!


Houd de camping schoon

Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld. Deze worden dagelijks ook weer opgehaald. Ruim je eigen rotzooi op en neem je tent en/of caravan ook gewoon weer mee naar huis. Vergeet ook niet alle gebruikte tentharingen te verwijderen bij vertrek. Een beter milieu begint bij jezelf!


Geen open vuur, gasflessen, aggregaten etc.

Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven e.d..

Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers en caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen ook verboden.

Graffiti, confetti en partyploppers zijn verboden.


Eten en Drinken

Je mag beperkt eigen eten en drinken meenemen (drinken in plastic flessen of blikjes). Je mag water en maximaal 1 liter drinken meenemen. Sterke drank is verboden. Let op: glas is verboden. Daarnaast zorgen wij dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is, op zaterdagochtend staat er dan ook een gratis ontbijt voor je klaar. Je mag overigens geen eten en of drinken meenemen van het campingterrein naar het festivalterrein.


Geen glas

Op de camping is geen glas toegestaan! Dit vanwege de slechte verwerkbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas.


Geen spades, scheppen en gereedschap(kisten)

Spades, scheppen en gereedschap(kisten) zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. De grondeigenaren willen niet dat er in hun grond wordt gegraven en daarnaast kan een gat graven grote gevaren opleveren voor de ledematen van de campingbezoekers. Met uitzondering van je (rubberen) hamer (om je tent stevig vast te kunnen zetten met haringen) is al het overige gereedschap niet toegestaan.

 

Geen wangedrag

Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, wildplassen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers. Niet doen dus, hou het gewoon gezellig!


Geen geluidsinstallaties

Enorm grote geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons. Heb je een kleine geluidsinstallatie bij je dan bepaalt de campingorganisatie, beveiliging en hulpdiensten het maximale volume, niet jij! Zingen en feestvieren mag zolang je buren er geen last van hebben. Denk dus aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners.


Parkeren

Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de speciale ‘Lang Parkeren’-parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Dit geldt ook voor auto’s van het type Caddy of Combo.

Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging en politie op gecontroleerd.


Overige aandachtspunten:

-          Campers/caravans moeten zijn voorzien van deugdelijk en goedgekeurd materiaal.

-          Volg bij het plaatsen van je tent / camper / caravan de instructies van de campingstewards en houdt nooduitgangen, paden en doorgangen voor hulpdiensten vrij

-          Huisdieren zijn verboden

-          Voor calamiteiten word je verwezen naar de campingorganisatie en/of beveiligingsmensen

-          Er is EHBO aanwezig op het festival, deze is direct oproepbaar vanaf de ingangspost. ’s Nachts is er een EHBO post op de camping aanwezig

-          Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of het bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden (hieronder valt ook lachgas)

-          De campingorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen

-          Wanneer je als bezoeker bovenstaande regels overtreedt, verlies je het recht om op de camping te verblijven zonder restitutie van enige gelden


Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels, de organisatie wil de goede band met de gemeente en de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige overlast veroorzaken. Het festivalterrein dienen we, met jullie hulp, schoon achter te laten.


We wensen je veel plezier op Camping MENNUS toe en we gaan er samen wat moois van maken!

  

NB: dit reglement is onder voorbehoud van wijzigingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie; veiligheid staat altijd voorop!

Partners
Hoofdsponsors
Materiaal Sponsoren
Media sponsors